Vergoedingen/tarieven


Voor oefentherapie Cesar is een verwijzing van een arts niet noodzakelijk, behalve wanneer het een chronische klacht betreft.


Vergoeding uit de basisverzekering:

  • Kinderen tot 18 jaar: 18 behandelingen
  • Vanaf 18 jaar: alleen de behandeling van chronische klachten, die vermeld staan op de lijst Borst, vanaf de 21ste behandeling (De eerste 20 behandelingen worden  vergoed uit de aanvullende verzekering of zijn voor eigen rekening)


Vergoeding uit de aanvullende verzekering:

  • Vanaf 18 jaar: het aantal behandelingen dat vergoed wordt, is per zorgverzekeraar en aanvullende verzekering verschillend.

Kijk, voordat je begint met de therapie, de polisvoorwaarden van je verzekering na om te controleren of de behandelingen vergoed worden. Ik heb contracten met alle zorgverzekeraars. Klik hier.VERGOEDINGEN/TARIEVEN

Een behandeling uit de aanvullende verzekering heeft geen consequenties voor je eigen risico.

Indien je onvoldoende of niet aanvullend verzekerd bent, dien je de behandelingen zelf te betalen.

Dan gelden de volgende tarieven:


Intake en onderzoek in de praktijk. . . .€ 40,00

Behandeling in de praktijk. . . . . . . . . .  € 30,00

Intake en onderzoek aan huis. . . . . . .  € 50,00

Behandeling aan huis. . . . . . . . . . . . . .  € 40,00

Eenmalig onderzoek met verslag. . . . . € 55,00

Niet nagekomen afspraak. . . . . . . . . . . € 22,50

Wil je meer informatie, ik geef graag antwoord op je vragen!

Gezond bewegen kun je leren!

Daar is maar een kleine stap voor nodig.

Copyright @ All Rights Reserved  -  iTien.nl