Kwaliteit

Een goede kwaliteit van mijn vak vind ik erg belangrijk. Daarom volg ik regelmatig cursussen en verschillende bij- en nascholingsdagen. Zo blijf ik op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op mijn vakgebied.

 

Ik ben dan ook aangesloten bij:

KWALITEITSREGISTER PARAMEDICI EX. ARTIKEL 34 WET BIG

 

 

KWALITEIT

KWALITEITSREGISTER PARAMEDICI EX. ARTIKEL 34 WET BIG:

Mijn praktijk staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici onder KP- nummer 89901145394. Na weer voldaan te hebben aan de kwaliteitseisen (o.a. het volgen van cursussen, bij- en nascholingsdagen en deelname aan intercollegiaal overleg) staat de praktijk momenteel periodiek geregistreerd voor de periode 17 juli 2015 tot en met 17 juli 2020.

Voor meer informatie www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

VvOCM:

Ik ben lid van de vereniging VvOCM. De VvOCM behartigt de belangen en bevordert de kwaliteit van haar leden. De VvOCM voorziet in vele kwaliteitsinstrumenten zoals Richtlijnen, Klachtenregeling, Bij- en nascholing, Beroepscode. Zij participeert in diverse landelijke overlegorganen en kwaliteitsorganisaties.

Voor meer informatie www.vvocm.nl

 

CONTACTGEGEVENS

 

Klaverveld 55, 4841 RK Prinsenbeek

 

076-542.47.89

Copyright @ All Rights Reserved - iTien.nl